Svet-Stranek.cz
Volejbalový Klub Kostomlaty

Jak šel čas:

Jak šel čas

Na těchto stránkách se budeme vracet na počátky Kostomlatského volejbalu
zleva shora: Andrea Korcová,Romana Šulcová,Marie Vaňková,Iveta Mezuliánková,Marcela Čápová,Eva Veselá,Věra Faktorová,Zuzana Špitálská
Turnaj na Jiváku
Z cesty karavanem do NDR na výměnný pobyt, spojený s volejbalem (Bad Salzungen, 29.4.-2.5.1987)
Účast na prvomájovém průvodu (Bad Salzungen, 1.5.1987)
Účast na prvomájovém průvodu (Bad Salzungen, 1.5.1987)
Bad Salzungen 1.5.1987 - shora: Zuzana Vojtíšková,Eva Sterziková,Iveta Vojtíšková,Pavlína Syrová,Věra Faktorová,Romana Šulcová,Věra Koutská,Marcela Čápová,Eva Veselá
Turnaj v Bad Salzungen 30.4.1987 - Věra Faktorová,Eva Sterziková,Pavlína Syrová,Iveta Mezuliánková,Marie Vaňková,Marcela Čápová,Eva Veselá,Zuzana Špitálská
Iveta Mezuliánková,Jan Mezuliánek,Zuzana Špitálská,Eva Veselá,Pavlína Syrová
Marie Vaňková,Iveta Mezuliánková,Pavlína Syrová,Zuzana Špitálská,Eva Veselá
Jan Mezuliánek,Pavlína Syrová,Eva Faktorová,Romana Šulcová,Andrea Korcová,Eva Veselá,Marcela Dudlová,Marie Vaňková,Iveta Mezuliánková
zleva shora: Iveta Mezuliánková,Marcela Veselá,Zuzana Špitálská,Marie Vaňková,Věra Tamášová,Romana Hradilová,Pavlína Syrová,Eva Veselá, trenér: Jan Mezuliánek
Turnaj v Mělníku 1992: 1.místo + Iveta Mezuliánková titul MISS turnaje; zleva: Iveta Mezuliánková,Marie Vaňková,Ilona Králová,p.Novotný, Marcela Dudlová,Milan Kubát,Jana Kubátová,Zuzana Špitálská,Romana Šulcová
zleva shora: Mirka Geržová,Vendula Laubeová,Ilona Hutrová,Radka Mrňavá,Jitka Burešová,Vendula Židová,Zdeňka Králová,Lenka Kubatová,Ivana Syrová,Jana Hutrová,Iveta Sterziková,Iveta Vojtíšková
Zadní řada:Mejzrová Irena,Zemanová Milena,Poláková,Čepičková Irena,Hlavičková Marie Přední řada:Kuchtová Alena, Chabrečková Helena,Kosinová Dana,Hejná Stanislava, Hercoková Jaroslava
zleva shora: Lenka Židová,Pavlína Syrová,??,??,Marie Francová,Stanislava Hutrová,Klicperová Štěpánka,Cankářová Ivana,Králová Jiřina,Alena Čemusová,Václav Kořán,Blanka Burešová,Věra Hercoková,Hana Smetanová,Marcela Stránská
zleva shora: Olina Červená,Marie Horáčková,Květa Pecáková,Marie Nehasilová,Eva Dobiášová,Stanislava Janatová,Václav Kořán,Božena Zelinová,Dáša Stříbrná,Magda Spálavská,Dana Dědourková,Věra Brynychová,Drahuše Hejná
Poláková, Mejzrová Irena, Zemanová Milena, Čepičková Irena, Hlavičková Marie, Chabrečková Helena, Kosinová Dagmar, Kuchtová Alena, Hercoková Jitka, Řeháková Irena
zleva shora: Helena Burešová,Jaroslava Sasková,Jitka Drobná,Monika Králová,Dana Králová,Jitka Smutná,Šárka Čápová,Iveta Hodrová,Romana Šulcová,Jana Skořepová,Ivana Turková,Eva Sterziková
zleva shora: M.Činčerová,L.Cankářová,V.Židová,J.Burešová,V.Laubeová,J.Vášová,Z.Vojtíšková, L.Vokálová,L.Kubatová,M.Geržová,I.Syrová,J.Toušová,J.Hercoková,V.Koutská,I.Hutrová,R.Bártová, E.Syrová,?,I.Sterziková,L.Marečková,J.Hutrová,I.Vojtíšková
Zkouška